EMfest 2018

EMfest 2018 sa uskutočnil:
13. – 15. júla 2018

Téma 12. ročníka bola:
NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom…“ (Ef 6,12)otec Pavol Noga, CM
II. prednáška: „Naše DNA – Radostná zvesť“otec Peter Staroštík
III. prednáška: „Nepoškvrnená a jej medaila (Zjavenie na Rue du Bac v Paríži“sestra Renáta Bezáková (dcéra kresťanskej lásky)
IV. prednáška: „Mária – Maják nádeje“otec Anton Červeň, SDB
V. prednáška: „Víťazstvo Matky“otec Matúš Marcin, exorcista
VI. prednáška: „Uzdravenie srdca, duše i tela na príhovor sv. Charbela, syna Panny Márie“ (krátka prednáška o sv. Charbelovi s možnosťou uctenia si jeho relikvie a pomazania olejom)otec Matúš Marcin, exorcista
VII. prednáška: „Víťazstvo kríža“otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Sviečkový sprievod sprevádzal:
– otec Stanislaw Miernik, OCD