Program

Program EMfestu 2019 – Staré Hory
13. ročník: 13
. júla 2019
Téma: „Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím.“

9:30 chvály
10:00-11:30 I. prednáška – otec Anton Červeň, SDB
11:30-12:00 svedectvo
12:00-13:00 obed
13:30-14:30 II. prednáška – otec Miroslav Vaľko, CM
15:00 korunka + sv. ruženec
16:00 sv.omša – otec Anton Červeň, SDB

17:15 moderovaná adorácia – otec Anton Červeň, SDB

Ukončenie programu cca 18:30 hod.

V prípade otázok nás kontaktujte na emfest@emfest.sk
alebo v správe na našom facebooku.

Tešíme sa na vás 🙂