EMfest 2006

EMfest 2006
27.-28. máj 2006

Témy prednášok boli:
„Mária v liturgii“ – otec Anton Červeň SDB
„Mária – živá monštrancia“ – otec Ivan Iskra
„Ježiš, poviem to Tvojej matke“ – otec Dušan Mesík (o význame pútnických miest)

Adorácie viedli:
– otec Maroš Lovič
– otec Ivan Iskra

Zaujímavosti:

 • Nultý štartovací ročník sa volal ešte len Eucharistia a Mária a začalo ho pripravovať spoločenstvo Miriam – predovšetkým Zuzka a Lucka. Zuzka Margorínová (Cibíriová) sa veľmi intenzívne vložila do príprav 0. ročníka. Lucka Kubínyová okrem spoločného manažovania sa ujala aj moderátorskej úlohy prvé dva ročníky. Pri štarte pomáhali s organizáciou Duško Rončák a Ferko Neupauer, ktorí už mali skúsenosti s organizovaním iných podujatí. Tento ročník mal skôr komornú účasť, bola však povzbudením do ďalších rokov. Otec Stanisław Miernik, v čase, keď ešte karmelitáni nepôsobili na Starých Horách, povzbudil v začiatkoch Lenku Monišovú k príprave podujatia pre mladých.
 • Na začiatku prebiehala komunikácia s miestnym p. farárom o tom, ako bude prebiehať organizácia podujatia. Manažovanie akcie malo vychádzať z iniciatívy mladých a nie farského úradu. Je tomu tak až doteraz.
 • Prvý rok pomáhal s propagáciou DCM Maják. Spolupráca trvá až doteraz, či už v rámci Kvetných víkendov, alebo prostredníctvom internetu.

EMfest 2007

EMfest_2007

EMfest 2007 sa uskutočnil:
9. – 10. júna 2007

Téma 1. ročníka bola:
SLOVO ŽIVOTA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme luhárom a nie je v nás Jeho Slovo.“ (1Jn 1,10) – otec Cesław Oko
II. prednáška: „Kristovo Slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3,16a) – otec Andrej Karcagi
III. prednáška: „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2,5) – otec Róbert Bezák CSsR

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Tomáš Galis
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB

Svedectvo:
– Tomáš Kuchta
– Mirko Verkin

Zaujímavosti:

 • Prvý originálny plagát s Božím slovom. Niektorí sa domnievali, že témou je „Si hladný?“ a že sa na EMfeste výborne nasýtia, nie len duchovne, ale aj „bruchovne“ 🙂

EMfest 2008

EMfest_2008

EMfest 2008 sa uskutočnil:
31. mája – 1. júna 2008

Téma 2. ročníka bola:
ŽIVOT V PRAVDE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som cesta.“ (Jn 14,6a) – otec Tadeáš – Dominikán
II. prednáška: „Pravda vás vyslobodí.“ (8,32b) – otec Vladimír Kasan OSB
III. prednáška: „Každý kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4,7b) – otec Maroš Lovič

Sväté omše celebrovali:
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič

Svedectvá:
– Ivan Foksa
– Janko Kapusta
– Janko Moniš

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

 • Kapucín Ján Otruba sa pre chorobu ospravedlnil a prednášku viedol otec Tedeáš – Dominikán.
 • Otec Anton Červeň sa predstavil ako spolumoderátor podujatia.
 • Maroš Lovič mal zaujímavú prednášku s aktivitkou o tom, ako by sme mali Pannu Máriu a Ježiša práve teraz pred sebou.
 • Všetky prednášky boli v sobotu. V nedeľu bol ruženec, sv. omša a chvály.
 • Zaujímavým obetným darom bol časopis Život v denníku Pravda – čiže Život v Pravde 🙂

EMfest 2009

EMfest_2009

EMfest 2009 sa uskutočnil:
23. – 24. mája 2009

Téma 3. ročníka bola:
BOŽÍ HLAS

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 4,7b) – otec Ján Buc
II. prednáška: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) – otec Michal Zamkovský CSsR
III. prednáška: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10,27) – otec Róber Balek SVD

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Rudolf Baláž
– otec Anton Červeň SDB

Adoráciu viedol:
– otec Peter Sekereš

Zaujímavosti:

 • Podľa plagátu sa niektorí domnievali, že téma EMfestu je „Obsadene? On ťa volá.“ 🙂
 • Otec Janko Buc robil počas svojej prednášky zaujímavé aktivitky a tom, „Kto si?“.
 • Darčekom pre všetkých prednášajúcich boli originálne ovčiarske zvonce.

EMfest 2010

EMfest_2010

EMfest 2010 sa uskutočnil:
29. – 30. mája 2010

Téma 4. ročníka bola:
PÁN ZÁCHRANCA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo.“ Dt 30,19 – otec Dušan Mesík
II. prednáška: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ Ž 34,9a – otec Peter Repiský
III. prednáška: „Pane, ty si moja záštita, keď bojujem, kryješ mi hlavu.“ Ž 140,8 – otec Ján Macej OFM Cap

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Mesík
– otec Ján Macej OFM Cap

Adoráciu viedol:
– otec Dušan Mesík

Zaujímavosti:

 • Moderátori Dada a Duško často využívali rekvizitu kolesa na plávanie počas svojich vstupov. Toto koleso sme naštastie nemuseli reálne použiť, aj keď toto bol zrejme najviac upršaný EMfest zo všetkých.
 • EMfest team s úsmevom spomína na otca Peťa Repiského a jeho rozhovor do rádia Lumen 🙂
 • Otec Dušan Mesík spomínal v prednáške zaujímavú príhodu so sv. Šarbelom Machlufom. Jedna mamička mala rizikové tehotenstvo a tak sa otec Dušan modlil k sv. Šarbelovi Machlufovi a pomazal mamičke bruško olejom od tohoto svätca. Dieťatko sa narodilo a keď otec Dušan mu po čase ukázal obrázok sv. Šarbela, tak dieťatko sa začalo usmievať.

EMfest 2011

EMfest_2011

EMfest 2011 sa uskutočnil:
17. – 19. júna 2011

Téma 5. ročníka bola:
NEBOJTE SA!

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.“ Lk 1,24-38 – otec Marián Horváth
II. prednáška: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Mt 14,22-33 – otec Marián Horváth
III. prednáška: „Pokoj Vám!“ Jn 20,19-23 – otec Miroslav Čajka

Svedectvá predniesli:
– otec Jaroslav Máčovský
– spontánne svedectvá

Sväté omše celebrovali:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi
– otec Miroslav Čajka

Adorácie viedli:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi

Zaujímavosti:

 • Tento EMfest bol prvý krát 3-dňový.
 • Prvý krát sme si mohli vypočuť vaše spontánne svedectvá.
 • Stravu zabezpečovala teta Lišková, ktorá varila guláš v pripravených stanoch pri fare.

EMfest 2012

EMfest_2012

EMfest 2012 sa uskutočnil:
8. – 10. júna 2012

Téma 6. ročníka bola:
ŽIVOT V PLNOSTI

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa ja vložím do Vás ducha, že ožijete.“ (Ez 37,5) – otec Ivan Iskra
II. prednáška: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,17) – otec Milan Hvizdoš
III. prednáška: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) – otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Milan Hvizdoš

Zaujímavosti:

 • Video v roku 2012 bolo natočené, avšak stratil sa nám zvukový záznam. Preto tento ročník je kompletne bez DVD nahrávok, zostáva však v našich srdciach.
 • Tento rok sme mali prvýkrát ruženec na Studničke už v piatok večer.

EMfest 2013

EMfest_2013

EMfest 2013 sa uskutočnil:
28. – 30. júna 2013

Téma 7. ročníka bola:
JA VERÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.“ (KKC 503) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 10,52) – otec Juraj Mojžiš
III. prednáška: „Ale na Tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5,5b) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Pavol Strežo
– manželia Vierka a Ondrej Pirochovci
– Mariannka Petríková
– Lenka Monišová

Sväté omše celebrovali:
– otec Stanisław Miernik OCD
– Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Andrej Darmo
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

 • Prípravy sa niesli v dlhom hľadaní najvhodnejšieho plagátu. Zvíťazil motív kľačiacej dievčiny, pri ktorom sa veľa ľudí nesprávne domnievalo, že na obrázku je Lenka Monišová.
 • Otec Anton Červeň mal zaujímavú prednášku o novej vani, na ktorú človek dlho zarába, dokonca aj v zahraničí. Nakoniec však zistí, že voda v novej, drahej a modernej vani je rovnaká, ako v tej starej 🙂
 • Páter Rudolf Bartal prvý krát učil účastníkov EMfestu vyrábať špeciálne ružence, tzv. čotky.
 • Svedectvo mala predniesť Oľga Staňová, avšak ochorela a zo dňa na deň sa podarilo vybaviť, aby sa o svoje svedectvo podelil Pavol Strežo.

EMfest 2014

EMfest_2014_plagat

EMfest 2014 sa uskutočnil:
27. – 29. júna 2014

Téma 8. ročníka bola:
PANE, UZDRAV MA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „A my sme dúfali…“ (Lk 24,21) – otec Jozef Mihok CSsR
II. prednáška: „Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý?“ (Sir 28,3) – otec Jozef Mihok CSsR
III. Prednáška: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5,8) – otec Jozef Mihok CSsR

Svedectvá predniesli:
– Oľga Staňová
– Marek Lauko
– Veronika Hrčková
– Evka Schmidtová

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Adorácie viedli:
– otec Rudolf Bartal OCD
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Zaujímavosti:

 • Fotografia na plagáte bola priamo z Medžugoria. Zaujala nás už dávnejšie, vzhľadom na názov nášho podujatia – EMfest – Eucharistia a Mária. Použili sme ju v roku 2014, kedy sa nám najviac hodila k téme – Pane, uzdrav ma.
 • Oľga Staňová prišla predniesť svoje svedectvo o rok neskôr, keďže v roku 2013 bola v čase EMfestu chorá.
 • Svoju prednášku naopak nemohol predniesť otec Anton Červeň, ktorý mal počas EMfestu 2014 zápal pľúc.
 • Podľa viacerých účastníkov hudba počas EMfestu 2014 nádherne evokovala atmosféru Medžugoria.
 • Po EMfeste 2014 EMfest team viackrát navštívil otca Ondreja Šmidriaka v Sklabinej. Aj na základe týchto stretnutí sme organizovali kurz Filip v tejto farnosti.

EMfest 2015

EMfest2015_plagat

EMfest 2015 sa uskutočnil:
26. – 28. júna 2015

Téma 9. ročníka bola:
PANNA MÁRIA, SVETLO NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: “Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” (Jn 20,21) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti” (Lk 24,49) – otec Ivan Špánik
III. Prednáška: “Oni sa rozišli a všade kázali.” (Mk 10,20) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Goran Čurkovič z Medžugoria

Sväté omše celebrovali:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB