EMfest 2008

EMfest_2008

EMfest 2008 sa uskutočnil:
31. mája – 1. júna 2008

Téma 2. ročníka bola:
ŽIVOT V PRAVDE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som cesta.“ (Jn 14,6a) – otec Tadeáš – Dominikán
II. prednáška: „Pravda vás vyslobodí.“ (8,32b) – otec Vladimír Kasan OSB
III. prednáška: „Každý kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4,7b) – otec Maroš Lovič

Sväté omše celebrovali:
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič

Svedectvá:
– Ivan Foksa
– Janko Kapusta
– Janko Moniš

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

  • Kapucín Ján Otruba sa pre chorobu ospravedlnil a prednášku viedol otec Tedeáš – Dominikán.
  • Otec Anton Červeň sa predstavil ako spolumoderátor podujatia.
  • Maroš Lovič mal zaujímavú prednášku s aktivitkou o tom, ako by sme mali Pannu Máriu a Ježiša práve teraz pred sebou.
  • Všetky prednášky boli v sobotu. V nedeľu bol ruženec, sv. omša a chvály.
  • Zaujímavým obetným darom bol časopis Život v denníku Pravda – čiže Život v Pravde 🙂