Pútnické miesto Staré Hory, neďaleko Banskej Bystrice, bude aj v roku 2021 miestom, kde sa uskutoční v poradí už 15. ročník festivalu EMfest. EMfest, ktorého názov je skratkou slov Eucharistia a Mária je inšpirovaný festivalom Mladifest, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v Medžugorí. Témou jubilejného ročníka bude EUCHARISTIA a MÁRIA.

Celý program EMfestu sa uskutoční v sobotu 26. júna 2021 na Studničke na Starých Horách. Účastníkom sa v prednáškach prihovoria zaujímavý hostia, ktorých vám čoskoro predstavíme. K dispozícii bude spovedná služba, infostánok… a hlavne neopakovateľná atmosféra s nádychom Medžugoria. Podvečerný program bude venovaný modlitbe sv. ruženca, sv. omši a moderovanej adorácii.

Ďakujeme za všetky vaše modlitby, aby sa EMfest mohol uskutočniť aj v tomto roku. Tešíme sa na všetkých vás 🙂 

Podporili nás:

Do začiatku EMfestu zostáva: