EMfest 2019

EMfest 2019 sa uskutočnil:
13. júla 2019

Téma 13. ročníka bola:
MÁRIA MA OCHRAŇUJE, JA SA NEBOJÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška – otec Anton Červeň, SDB
II. prednáška – otec Miroslav Vaľko, CM

Svedectvo predniesla:
– Mária Javorková

Svätú omšu celebroval:
– otec Anton Červeň, SDB

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

 • zorganizovať tento ročník bolo veľmi náročné, keďže v organizačnom tíme ostalo veľmi málo zabehnutých ľudí a nových ľudí pribudlo veľmi málo. Po dlhom zvažovaní, či sa EMfest 2019 vôbec uskutoční a porade s otcom Antonom Červeňom sme sa rozhodli, že EMfest bude jeden deň. Všetci účastníci mohli zažiť atmosféru EMfestu, ktorý celý prebiehal v Bazilike na Starých Horách.
 • organizačne EMfest potiahli hlavne Zdenka Cibulová a Evka Kurhajcová, za čo im patrí veľká vďaka 🙂

EMfest 2018

EMfest 2018 sa uskutočnil:
13. – 15. júla 2018

Téma 12. ročníka bola:
NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom…“ (Ef 6,12) – otec Pavol Noga, CM
II. prednáška: „Naše DNA – Radostná zvesť“ – otec Peter Staroštík
III. prednáška: „Nepoškvrnená a jej medaila (Zjavenie na Rue du Bac v Paríži“ – sestra Renáta Bezáková (dcéra kresťanskej lásky)
IV. prednáška: „Mária – Maják nádeje“ – otec Anton Červeň, SDB
V. prednáška: „Víťazstvo Matky“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VI. prednáška: „Uzdravenie srdca, duše i tela na príhovor sv. Charbela, syna Panny Márie“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VII. prednáška: „Víťazstvo kríža“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku
– Veronika Hrčková

Sväté omše celebrovali:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

 • Tento EMfest bol tým najrozsiahlejší a začínal už v piatok doobeda. Mohli sme v ňom počuť najviac prednášajúcich a zúčastnilo sa ho najviac ľudí. Najväčší záujem bol o prednášku otca Matúša Marcina, po ktorej si mohli prítomní uctiť relikvie sv. Charbela.
 • EMfestu 2018 sa mal pôvodne zúčastniť aj otec Mikuláš Tressa, ale pre chorobu nemohol prísť a poslednú prednášku ho zastúpil otec Pavol Noga.

EMfest 2017

 

 

 

 

 

EMfest 2017 sa uskutočnil:
7. – 9. júla 2017

Téma 11. ročníka bola:
POMOC MI PRÍDE OD PÁNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Kto mi pomôže?“ – otec Mikuláš Tressa, CSsR
II. prednáška: „Oplatí sa žiť.“ – otec Anton Červeň, SDB
III. prednáška: „Máš otvorené srdce pre Krista?“ – otec Anton Červeň, SDB
IV. prednáška: „Panna Mária – Matka, ktorá pomáha.“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Mikuláš Tressa, CSsR
– Mons. Branislav Koppal
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň, SDB

EMfest 2016

 

 

 

 

 
EMfest 2016 sa uskutočnil:
8. – 10. júla 2016

Téma 10. ročníka bola:
NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1Jn 3,1) – otec Anton Červeň SDB
II. prednáška: „Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,24) – otec Pavol Hudák
III. Prednáška: Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (Mt 3,8) – otec Mikuláš Tressa CSsR

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Anton Červeň SDB
– otec Pavol Hudák
– otec Mikuláš Tressa CSsR

Adorácie viedli:
– otec Peter Sekereš
– otec Ondrej Šmidriak

EMfest 2006

EMfest 2006
27.-28. máj 2006

Témy prednášok boli:
„Mária v liturgii“ – otec Anton Červeň SDB
„Mária – živá monštrancia“ – otec Ivan Iskra
„Ježiš, poviem to Tvojej matke“ – otec Dušan Mesík (o význame pútnických miest)

Adorácie viedli:
– otec Maroš Lovič
– otec Ivan Iskra

Zaujímavosti:

 • Nultý štartovací ročník sa volal ešte len Eucharistia a Mária a začalo ho pripravovať spoločenstvo Miriam – predovšetkým Zuzka a Lucka. Zuzka Margorínová (Cibíriová) sa veľmi intenzívne vložila do príprav 0. ročníka. Lucka Kubínyová okrem spoločného manažovania sa ujala aj moderátorskej úlohy prvé dva ročníky. Pri štarte pomáhali s organizáciou Duško Rončák a Ferko Neupauer, ktorí už mali skúsenosti s organizovaním iných podujatí. Tento ročník mal skôr komornú účasť, bola však povzbudením do ďalších rokov. Otec Stanisław Miernik, v čase, keď ešte karmelitáni nepôsobili na Starých Horách, povzbudil v začiatkoch Lenku Monišovú k príprave podujatia pre mladých.
 • Na začiatku prebiehala komunikácia s miestnym p. farárom o tom, ako bude prebiehať organizácia podujatia. Manažovanie akcie malo vychádzať z iniciatívy mladých a nie farského úradu. Je tomu tak až doteraz.
 • Prvý rok pomáhal s propagáciou DCM Maják. Spolupráca trvá až doteraz, či už v rámci Kvetných víkendov, alebo prostredníctvom internetu.

EMfest 2007

EMfest_2007

EMfest 2007 sa uskutočnil:
9. – 10. júna 2007

Téma 1. ročníka bola:
SLOVO ŽIVOTA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme luhárom a nie je v nás Jeho Slovo.“ (1Jn 1,10) – otec Cesław Oko
II. prednáška: „Kristovo Slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3,16a) – otec Andrej Karcagi
III. prednáška: „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2,5) – otec Róbert Bezák CSsR

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Tomáš Galis
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB

Svedectvo:
– Tomáš Kuchta
– Mirko Verkin

Zaujímavosti:

 • Prvý originálny plagát s Božím slovom. Niektorí sa domnievali, že témou je „Si hladný?“ a že sa na EMfeste výborne nasýtia, nie len duchovne, ale aj „bruchovne“ 🙂

EMfest 2008

EMfest_2008

EMfest 2008 sa uskutočnil:
31. mája – 1. júna 2008

Téma 2. ročníka bola:
ŽIVOT V PRAVDE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som cesta.“ (Jn 14,6a) – otec Tadeáš – Dominikán
II. prednáška: „Pravda vás vyslobodí.“ (8,32b) – otec Vladimír Kasan OSB
III. prednáška: „Každý kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4,7b) – otec Maroš Lovič

Sväté omše celebrovali:
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič

Svedectvá:
– Ivan Foksa
– Janko Kapusta
– Janko Moniš

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

 • Kapucín Ján Otruba sa pre chorobu ospravedlnil a prednášku viedol otec Tedeáš – Dominikán.
 • Otec Anton Červeň sa predstavil ako spolumoderátor podujatia.
 • Maroš Lovič mal zaujímavú prednášku s aktivitkou o tom, ako by sme mali Pannu Máriu a Ježiša práve teraz pred sebou.
 • Všetky prednášky boli v sobotu. V nedeľu bol ruženec, sv. omša a chvály.
 • Zaujímavým obetným darom bol časopis Život v denníku Pravda – čiže Život v Pravde 🙂

EMfest 2009

EMfest_2009

EMfest 2009 sa uskutočnil:
23. – 24. mája 2009

Téma 3. ročníka bola:
BOŽÍ HLAS

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 4,7b) – otec Ján Buc
II. prednáška: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) – otec Michal Zamkovský CSsR
III. prednáška: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10,27) – otec Róber Balek SVD

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Rudolf Baláž
– otec Anton Červeň SDB

Adoráciu viedol:
– otec Peter Sekereš

Zaujímavosti:

 • Podľa plagátu sa niektorí domnievali, že téma EMfestu je „Obsadene? On ťa volá.“ 🙂
 • Otec Janko Buc robil počas svojej prednášky zaujímavé aktivitky a tom, „Kto si?“.
 • Darčekom pre všetkých prednášajúcich boli originálne ovčiarske zvonce.

EMfest 2010

EMfest_2010

EMfest 2010 sa uskutočnil:
29. – 30. mája 2010

Téma 4. ročníka bola:
PÁN ZÁCHRANCA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo.“ Dt 30,19 – otec Dušan Mesík
II. prednáška: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ Ž 34,9a – otec Peter Repiský
III. prednáška: „Pane, ty si moja záštita, keď bojujem, kryješ mi hlavu.“ Ž 140,8 – otec Ján Macej OFM Cap

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Mesík
– otec Ján Macej OFM Cap

Adoráciu viedol:
– otec Dušan Mesík

Zaujímavosti:

 • Moderátori Dada a Duško často využívali rekvizitu kolesa na plávanie počas svojich vstupov. Toto koleso sme naštastie nemuseli reálne použiť, aj keď toto bol zrejme najviac upršaný EMfest zo všetkých.
 • EMfest team s úsmevom spomína na otca Peťa Repiského a jeho rozhovor do rádia Lumen 🙂
 • Otec Dušan Mesík spomínal v prednáške zaujímavú príhodu so sv. Šarbelom Machlufom. Jedna mamička mala rizikové tehotenstvo a tak sa otec Dušan modlil k sv. Šarbelovi Machlufovi a pomazal mamičke bruško olejom od tohoto svätca. Dieťatko sa narodilo a keď otec Dušan mu po čase ukázal obrázok sv. Šarbela, tak dieťatko sa začalo usmievať.

EMfest 2011

EMfest_2011

EMfest 2011 sa uskutočnil:
17. – 19. júna 2011

Téma 5. ročníka bola:
NEBOJTE SA!

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.“ Lk 1,24-38 – otec Marián Horváth
II. prednáška: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Mt 14,22-33 – otec Marián Horváth
III. prednáška: „Pokoj Vám!“ Jn 20,19-23 – otec Miroslav Čajka

Svedectvá predniesli:
– otec Jaroslav Máčovský
– spontánne svedectvá

Sväté omše celebrovali:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi
– otec Miroslav Čajka

Adorácie viedli:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi

Zaujímavosti:

 • Tento EMfest bol prvý krát 3-dňový.
 • Prvý krát sme si mohli vypočuť vaše spontánne svedectvá.
 • Stravu zabezpečovala teta Lišková, ktorá varila guláš v pripravených stanoch pri fare.