EMfest 2020

EMfest 2020 sa uskutočnil:
22. augusta 2020

Téma 14. ročníka bola:
KU KOMU BY SME IŠLI? TY MÁŠ SLOVÁ VEČNÉHO ŽIVOTA

Témy prednášok boli:
I. prednáška – „Cez Máriu k Ježišovi“otec Dušan Mesík >>> LINK
II. prednáška – „Ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života!“otec Anton Červeň, SDB >>> LINK

Svedectvo predniesla:
– manželia Szabovci >>> LINK 

Svätú omšu celebroval:
– otec Anton Červeň, SDB

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

 • prvý „covidový“ ročník, keď sme do poslednej chvíle váhali, či vôbec bude možné EMfest zorganizovať. Kvôli nejasnej situácii sme chceli ľuďom priniesť minimálne LIVE stream, ak by zhromaždenia boli povolené len pre veľmi nízky počet ľudí. Nakoniec sa Panna Mária postarala a EMfest prebehol takmer so všetkým, ako sme to poznali z minulých ročníkov. Všetkým sme ponúkli plnohodnotný program a taktiež živý prenos prostredníctvom nášho YouTube kanála, ktorý celý deň sledovalo viac ako 100 ľudí.

EMfest 2019

EMfest 2019 sa uskutočnil:
13. júla 2019

Téma 13. ročníka bola:
MÁRIA MA OCHRAŇUJE, JA SA NEBOJÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška – otec Anton Červeň, SDB
II. prednáška – otec Miroslav Vaľko, CM

Svedectvo predniesla:
– Mária Javorková

Svätú omšu celebroval:
– otec Anton Červeň, SDB

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

 • zorganizovať tento ročník bolo veľmi náročné, keďže v organizačnom tíme ostalo veľmi málo zabehnutých ľudí a nových ľudí pribudlo veľmi málo. Po dlhom zvažovaní, či sa EMfest 2019 vôbec uskutoční a porade s otcom Antonom Červeňom sme sa rozhodli, že EMfest bude jeden deň. Všetci účastníci mohli zažiť atmosféru EMfestu, ktorý celý prebiehal v Bazilike na Starých Horách.
 • organizačne EMfest potiahli hlavne Zdenka Cibulová a Evka Kurhajcová, za čo im patrí veľká vďaka 🙂

EMfest 2018

EMfest 2018 sa uskutočnil:
13. – 15. júla 2018

Téma 12. ročníka bola:
NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom…“ (Ef 6,12) – otec Pavol Noga, CM
II. prednáška: „Naše DNA – Radostná zvesť“ – otec Peter Staroštík
III. prednáška: „Nepoškvrnená a jej medaila (Zjavenie na Rue du Bac v Paríži“ – sestra Renáta Bezáková (dcéra kresťanskej lásky)
IV. prednáška: „Mária – Maják nádeje“ – otec Anton Červeň, SDB
V. prednáška: „Víťazstvo Matky“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VI. prednáška: „Uzdravenie srdca, duše i tela na príhovor sv. Charbela, syna Panny Márie“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VII. prednáška: „Víťazstvo kríža“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku
– Veronika Hrčková

Sväté omše celebrovali:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

 • Tento EMfest bol tým najrozsiahlejší a začínal už v piatok doobeda. Mohli sme v ňom počuť najviac prednášajúcich a zúčastnilo sa ho najviac ľudí. Najväčší záujem bol o prednášku otca Matúša Marcina, po ktorej si mohli prítomní uctiť relikvie sv. Charbela.
 • EMfestu 2018 sa mal pôvodne zúčastniť aj otec Mikuláš Tressa, ale pre chorobu nemohol prísť a poslednú prednášku ho zastúpil otec Pavol Noga.

EMfest 2017

 

 

 

 

 

EMfest 2017 sa uskutočnil:
7. – 9. júla 2017

Téma 11. ročníka bola:
POMOC MI PRÍDE OD PÁNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Kto mi pomôže?“ – otec Mikuláš Tressa, CSsR
II. prednáška: „Oplatí sa žiť.“ – otec Anton Červeň, SDB
III. prednáška: „Máš otvorené srdce pre Krista?“ – otec Anton Červeň, SDB
IV. prednáška: „Panna Mária – Matka, ktorá pomáha.“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Mikuláš Tressa, CSsR
– Mons. Branislav Koppal
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň, SDB

EMfest 2016

 

 

 

 

 
EMfest 2016 sa uskutočnil:
8. – 10. júla 2016

Téma 10. ročníka bola:
NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1Jn 3,1) – otec Anton Červeň SDB
II. prednáška: „Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,24) – otec Pavol Hudák
III. Prednáška: Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (Mt 3,8) – otec Mikuláš Tressa CSsR

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Anton Červeň SDB
– otec Pavol Hudák
– otec Mikuláš Tressa CSsR

Adorácie viedli:
– otec Peter Sekereš
– otec Ondrej Šmidriak

EMfest 2006

EMfest 2006
27.-28. máj 2006

Témy prednášok boli:
„Mária v liturgii“ – otec Anton Červeň SDB
„Mária – živá monštrancia“ – otec Ivan Iskra
„Ježiš, poviem to Tvojej matke“ – otec Dušan Mesík (o význame pútnických miest)

Adorácie viedli:
– otec Maroš Lovič
– otec Ivan Iskra

Zaujímavosti:

 • Nultý štartovací ročník sa volal ešte len Eucharistia a Mária a začalo ho pripravovať spoločenstvo Miriam – predovšetkým Zuzka a Lucka. Zuzka Margorínová (Cibíriová) sa veľmi intenzívne vložila do príprav 0. ročníka. Lucka Kubínyová okrem spoločného manažovania sa ujala aj moderátorskej úlohy prvé dva ročníky. Pri štarte pomáhali s organizáciou Duško Rončák a Ferko Neupauer, ktorí už mali skúsenosti s organizovaním iných podujatí. Tento ročník mal skôr komornú účasť, bola však povzbudením do ďalších rokov. Otec Stanisław Miernik, v čase, keď ešte karmelitáni nepôsobili na Starých Horách, povzbudil v začiatkoch Lenku Monišovú k príprave podujatia pre mladých.
 • Na začiatku prebiehala komunikácia s miestnym p. farárom o tom, ako bude prebiehať organizácia podujatia. Manažovanie akcie malo vychádzať z iniciatívy mladých a nie farského úradu. Je tomu tak až doteraz.
 • Prvý rok pomáhal s propagáciou DCM Maják. Spolupráca trvá až doteraz, či už v rámci Kvetných víkendov, alebo prostredníctvom internetu.

EMfest 2007

EMfest_2007

EMfest 2007 sa uskutočnil:
9. – 10. júna 2007

Téma 1. ročníka bola:
SLOVO ŽIVOTA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme luhárom a nie je v nás Jeho Slovo.“ (1Jn 1,10) – otec Cesław Oko
II. prednáška: „Kristovo Slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3,16a) – otec Andrej Karcagi
III. prednáška: „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2,5) – otec Róbert Bezák CSsR

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Tomáš Galis
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB

Svedectvo:
– Tomáš Kuchta
– Mirko Verkin

Zaujímavosti:

 • Prvý originálny plagát s Božím slovom. Niektorí sa domnievali, že témou je „Si hladný?“ a že sa na EMfeste výborne nasýtia, nie len duchovne, ale aj „bruchovne“ 🙂

EMfest 2008

EMfest_2008

EMfest 2008 sa uskutočnil:
31. mája – 1. júna 2008

Téma 2. ročníka bola:
ŽIVOT V PRAVDE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som cesta.“ (Jn 14,6a) – otec Tadeáš – Dominikán
II. prednáška: „Pravda vás vyslobodí.“ (8,32b) – otec Vladimír Kasan OSB
III. prednáška: „Každý kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4,7b) – otec Maroš Lovič

Sväté omše celebrovali:
– otec Róbert Bezák CSsR
– otec Anton Červeň SDB
– otec Andrej Darmo
– otec Maroš Lovič

Svedectvá:
– Ivan Foksa
– Janko Kapusta
– Janko Moniš

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

 • Kapucín Ján Otruba sa pre chorobu ospravedlnil a prednášku viedol otec Tedeáš – Dominikán.
 • Otec Anton Červeň sa predstavil ako spolumoderátor podujatia.
 • Maroš Lovič mal zaujímavú prednášku s aktivitkou o tom, ako by sme mali Pannu Máriu a Ježiša práve teraz pred sebou.
 • Všetky prednášky boli v sobotu. V nedeľu bol ruženec, sv. omša a chvály.
 • Zaujímavým obetným darom bol časopis Život v denníku Pravda – čiže Život v Pravde 🙂

EMfest 2009

EMfest_2009

EMfest 2009 sa uskutočnil:
23. – 24. mája 2009

Téma 3. ročníka bola:
BOŽÍ HLAS

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 4,7b) – otec Ján Buc
II. prednáška: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) – otec Michal Zamkovský CSsR
III. prednáška: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10,27) – otec Róber Balek SVD

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Rudolf Baláž
– otec Anton Červeň SDB

Adoráciu viedol:
– otec Peter Sekereš

Zaujímavosti:

 • Podľa plagátu sa niektorí domnievali, že téma EMfestu je „Obsadene? On ťa volá.“ 🙂
 • Otec Janko Buc robil počas svojej prednášky zaujímavé aktivitky a tom, „Kto si?“.
 • Darčekom pre všetkých prednášajúcich boli originálne ovčiarske zvonce.

EMfest 2010

EMfest_2010

EMfest 2010 sa uskutočnil:
29. – 30. mája 2010

Téma 4. ročníka bola:
PÁN ZÁCHRANCA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo.“ Dt 30,19 – otec Dušan Mesík
II. prednáška: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ Ž 34,9a – otec Peter Repiský
III. prednáška: „Pane, ty si moja záštita, keď bojujem, kryješ mi hlavu.“ Ž 140,8 – otec Ján Macej OFM Cap

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Mesík
– otec Ján Macej OFM Cap

Adoráciu viedol:
– otec Dušan Mesík

Zaujímavosti:

 • Moderátori Dada a Duško často využívali rekvizitu kolesa na plávanie počas svojich vstupov. Toto koleso sme naštastie nemuseli reálne použiť, aj keď toto bol zrejme najviac upršaný EMfest zo všetkých.
 • EMfest team s úsmevom spomína na otca Peťa Repiského a jeho rozhovor do rádia Lumen 🙂
 • Otec Dušan Mesík spomínal v prednáške zaujímavú príhodu so sv. Šarbelom Machlufom. Jedna mamička mala rizikové tehotenstvo a tak sa otec Dušan modlil k sv. Šarbelovi Machlufovi a pomazal mamičke bruško olejom od tohoto svätca. Dieťatko sa narodilo a keď otec Dušan mu po čase ukázal obrázok sv. Šarbela, tak dieťatko sa začalo usmievať.