Program

Program EMfestu 2023 – Staré Hory
17. ročník: 8
. júla 2023 (sobota)
Téma: „PANE, DAJ NÁM VÄČŠIU VIERU“

Program bude nasledovný:

9:30 – Začiatok programu na Studničke (privítanie a spoločná modlitba)

10:001. prednáška – Pater Dr. Ivo PAVIĆ (OFM)

12:00 – Prestávka

12:30 – 13:30 Tichá adorácia (Bazilika Návštevy Panny Márie) – Možnosť prijatia sv. škapuliara


13:45 – Začiatok popoludňajšieho programu na Studničke

14:002. prednáška – Pater Dr. Ivo PAVIĆ (OFM)

15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:15 – Modlitby za uzdravenie

16:30 – Prestávka


17:10 – Ruženec

18:00Svätá omša

19:15Moderovaná adorácia

* v prípade nepriaznivého počasia (vietor, dážď…) bude program prebiehať v Bazilike

** ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

V prípade otázok nás kontaktujte na emfest@emfest.sk
alebo v správe na našom facebooku.

Tešíme sa na vás 🙂