Program

Program EMfestu 2020 – Staré Hory
14. ročník: 22
. augusta 2020 (sobota)

9:30 – Začiatok (privítanie a spoločná modlitba)

10:00 – 1. prednáška (otec Dušan Mesík)

11:00 – Úcta k sv. Šarbelovi

12:00 – Prestávka


14:00 – 2. prednáška (otec Anton Červeň, SDB)

15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:15 – Svedectvo

16:00 – Prestávka


17:10 – Ruženec

18:00 – Svätá omša (otec Anton Červeň, SDB)

19:15 – Moderovaná adorácia (otec Anton Červeň, SDB)

* program budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať

** v prípade nepriaznivého počasia (vietor, dážď…) bude program prebiehať v Bazilike

V prípade otázok nás kontaktujte na emfest@emfest.sk
alebo v správe na našom facebooku.

Tešíme sa na vás 🙂