Program

Program EMfestu 2022 – Staré Hory
16. ročník: 25
. júna 2022 (sobota)

Program je nasledovný:

9:30 – Začiatok (privítanie a spoločná modlitba)

10:001. prednáška:A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ Flp 4,7
prednáša: o. Martin Trojan

11:00 – Svedectvo

12:00 – Prestávka

12:30 – 13:30 Tichá adorácia (Bazilika Návštevy Panny Márie)


13:45 – Začiatok programu na Studničke

14:002. prednáška:Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom…“ (Posolstvo z Medžugoria – 26.6.1981)
prednáša: o. Ján Petrovčík

15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:15 – Obrad prijatia sv. škapuliara

16:00 – Prestávka


17:10 – Ruženec

18:00Svätá omšacelebruje: o. Dominik Jamrich

19:15Moderovaná adoráciamoderuje: o. Dominik Jamrich

* v prípade nepriaznivého počasia (vietor, dážď…) bude program prebiehať v Bazilike

** ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

V prípade otázok nás kontaktujte na emfest@emfest.sk
alebo v správe na našom facebooku.

Tešíme sa na vás 🙂