EMfest 2009

EMfest_2009

EMfest 2009 sa uskutočnil:
23. – 24. mája 2009

Téma 3. ročníka bola:
BOŽÍ HLAS

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 4,7b) – otec Ján Buc
II. prednáška: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) – otec Michal Zamkovský CSsR
III. prednáška: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10,27) – otec Róber Balek SVD

Sväté omše celebrovali:
– otec biskup Rudolf Baláž
– otec Anton Červeň SDB

Adoráciu viedol:
– otec Peter Sekereš

Zaujímavosti:

  • Podľa plagátu sa niektorí domnievali, že téma EMfestu je „Obsadene? On ťa volá.“ 🙂
  • Otec Janko Buc robil počas svojej prednášky zaujímavé aktivitky a tom, „Kto si?“.
  • Darčekom pre všetkých prednášajúcich boli originálne ovčiarske zvonce.