EMfest 2012

EMfest_2012

EMfest 2012 sa uskutočnil:
8. – 10. júna 2012

Téma 6. ročníka bola:
ŽIVOT V PLNOSTI

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa ja vložím do Vás ducha, že ožijete.“ (Ez 37,5) – otec Ivan Iskra
II. prednáška: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,17) – otec Milan Hvizdoš
III. prednáška: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) – otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Milan Hvizdoš

Zaujímavosti:

  • Video v roku 2012 bolo natočené, avšak stratil sa nám zvukový záznam. Preto tento ročník je kompletne bez DVD nahrávok, zostáva však v našich srdciach.
  • Tento rok sme mali prvýkrát ruženec na Studničke už v piatok večer.