EMfest 2013

EMfest_2013

EMfest 2013 sa uskutočnil:
28. – 30. júna 2013

Téma 7. ročníka bola:
JA VERÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.“ (KKC 503) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 10,52) – otec Juraj Mojžiš
III. prednáška: „Ale na Tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5,5b) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Pavol Strežo
– manželia Vierka a Ondrej Pirochovci
– Mariannka Petríková
– Lenka Monišová

Sväté omše celebrovali:
– otec Stanisław Miernik OCD
– Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Andrej Darmo
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

  • Prípravy sa niesli v dlhom hľadaní najvhodnejšieho plagátu. Zvíťazil motív kľačiacej dievčiny, pri ktorom sa veľa ľudí nesprávne domnievalo, že na obrázku je Lenka Monišová.
  • Otec Anton Červeň mal zaujímavú prednášku o novej vani, na ktorú človek dlho zarába, dokonca aj v zahraničí. Nakoniec však zistí, že voda v novej, drahej a modernej vani je rovnaká, ako v tej starej 🙂
  • Páter Rudolf Bartal prvý krát učil účastníkov EMfestu vyrábať špeciálne ružence, tzv. čotky.
  • Svedectvo mala predniesť Oľga Staňová, avšak ochorela a zo dňa na deň sa podarilo vybaviť, aby sa o svoje svedectvo podelil Pavol Strežo.