EMfest 2011

EMfest_2011

EMfest 2011 sa uskutočnil:
17. – 19. júna 2011

Téma 5. ročníka bola:
NEBOJTE SA!

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.“ Lk 1,24-38 – otec Marián Horváth
II. prednáška: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Mt 14,22-33 – otec Marián Horváth
III. prednáška: „Pokoj Vám!“ Jn 20,19-23 – otec Miroslav Čajka

Svedectvá predniesli:
– otec Jaroslav Máčovský
– spontánne svedectvá

Sväté omše celebrovali:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi
– otec Miroslav Čajka

Adorácie viedli:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi

Zaujímavosti:

  • Tento EMfest bol prvý krát 3-dňový.
  • Prvý krát sme si mohli vypočuť vaše spontánne svedectvá.
  • Stravu zabezpečovala teta Lišková, ktorá varila guláš v pripravených stanoch pri fare.