EMfest 2015

EMfest2015_plagat

EMfest 2015 sa uskutočnil:
26. – 28. júna 2015

Téma 9. ročníka bola:
PANNA MÁRIA, SVETLO NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: “Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” (Jn 20,21) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti” (Lk 24,49) – otec Ivan Špánik
III. Prednáška: “Oni sa rozišli a všade kázali.” (Mk 10,20) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Goran Čurkovič z Medžugoria

Sväté omše celebrovali:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB