EMfest 2017

 

 

 

 

 

EMfest 2017 sa uskutočnil:
7. – 9. júla 2017

Téma 11. ročníka bola:
POMOC MI PRÍDE OD PÁNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Kto mi pomôže?“ – otec Mikuláš Tressa, CSsR
II. prednáška: „Oplatí sa žiť.“ – otec Anton Červeň, SDB
III. prednáška: „Máš otvorené srdce pre Krista?“ – otec Anton Červeň, SDB
IV. prednáška: „Panna Mária – Matka, ktorá pomáha.“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Mikuláš Tressa, CSsR
– Mons. Branislav Koppal
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň, SDB

EMfest 2015

EMfest2015_plagat

EMfest 2015 sa uskutočnil:
26. – 28. júna 2015

Téma 9. ročníka bola:
PANNA MÁRIA, SVETLO NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: “Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” (Jn 20,21) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti” (Lk 24,49) – otec Ivan Špánik
III. Prednáška: “Oni sa rozišli a všade kázali.” (Mk 10,20) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Goran Čurkovič z Medžugoria

Sväté omše celebrovali:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB