EMfest 2016

 

 

 

 

 
EMfest 2016 sa uskutočnil:
8. – 10. júla 2016

Téma 10. ročníka bola:
NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1Jn 3,1) – otec Anton Červeň SDB
II. prednáška: „Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,24) – otec Pavol Hudák
III. Prednáška: Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (Mt 3,8) – otec Mikuláš Tressa CSsR

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Anton Červeň SDB
– otec Pavol Hudák
– otec Mikuláš Tressa CSsR

Adorácie viedli:
– otec Peter Sekereš
– otec Ondrej Šmidriak

EMfest 2014

EMfest_2014_plagat

EMfest 2014 sa uskutočnil:
27. – 29. júna 2014

Téma 8. ročníka bola:
PANE, UZDRAV MA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „A my sme dúfali…“ (Lk 24,21) – otec Jozef Mihok CSsR
II. prednáška: „Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý?“ (Sir 28,3) – otec Jozef Mihok CSsR
III. Prednáška: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5,8) – otec Jozef Mihok CSsR

Svedectvá predniesli:
– Oľga Staňová
– Marek Lauko
– Veronika Hrčková
– Evka Schmidtová

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Adorácie viedli:
– otec Rudolf Bartal OCD
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Zaujímavosti:

  • Fotografia na plagáte bola priamo z Medžugoria. Zaujala nás už dávnejšie, vzhľadom na názov nášho podujatia – EMfest – Eucharistia a Mária. Použili sme ju v roku 2014, kedy sa nám najviac hodila k téme – Pane, uzdrav ma.
  • Oľga Staňová prišla predniesť svoje svedectvo o rok neskôr, keďže v roku 2013 bola v čase EMfestu chorá.
  • Svoju prednášku naopak nemohol predniesť otec Anton Červeň, ktorý mal počas EMfestu 2014 zápal pľúc.
  • Podľa viacerých účastníkov hudba počas EMfestu 2014 nádherne evokovala atmosféru Medžugoria.
  • Po EMfeste 2014 EMfest team viackrát navštívil otca Ondreja Šmidriaka v Sklabinej. Aj na základe týchto stretnutí sme organizovali kurz Filip v tejto farnosti.

EMfest 2015

EMfest2015_plagat

EMfest 2015 sa uskutočnil:
26. – 28. júna 2015

Téma 9. ročníka bola:
PANNA MÁRIA, SVETLO NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: “Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” (Jn 20,21) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti” (Lk 24,49) – otec Ivan Špánik
III. Prednáška: “Oni sa rozišli a všade kázali.” (Mk 10,20) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Goran Čurkovič z Medžugoria

Sväté omše celebrovali:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB