EMfest 2006

EMfest 2006
27.-28. máj 2006

Témy prednášok boli:
„Mária v liturgii“ – otec Anton Červeň SDB
„Mária – živá monštrancia“ – otec Ivan Iskra
„Ježiš, poviem to Tvojej matke“ – otec Dušan Mesík (o význame pútnických miest)

Adorácie viedli:
– otec Maroš Lovič
– otec Ivan Iskra

Zaujímavosti:

  • Nultý štartovací ročník sa volal ešte len Eucharistia a Mária a začalo ho pripravovať spoločenstvo Miriam – predovšetkým Zuzka a Lucka. Zuzka Margorínová (Cibíriová) sa veľmi intenzívne vložila do príprav 0. ročníka. Lucka Kubínyová okrem spoločného manažovania sa ujala aj moderátorskej úlohy prvé dva ročníky. Pri štarte pomáhali s organizáciou Duško Rončák a Ferko Neupauer, ktorí už mali skúsenosti s organizovaním iných podujatí. Tento ročník mal skôr komornú účasť, bola však povzbudením do ďalších rokov. Otec Stanisław Miernik, v čase, keď ešte karmelitáni nepôsobili na Starých Horách, povzbudil v začiatkoch Lenku Monišovú k príprave podujatia pre mladých.
  • Na začiatku prebiehala komunikácia s miestnym p. farárom o tom, ako bude prebiehať organizácia podujatia. Manažovanie akcie malo vychádzať z iniciatívy mladých a nie farského úradu. Je tomu tak až doteraz.
  • Prvý rok pomáhal s propagáciou DCM Maják. Spolupráca trvá až doteraz, či už v rámci Kvetných víkendov, alebo prostredníctvom internetu.