EMfest 2018

EMfest 2018 sa uskutočnil:
13. – 15. júla 2018

Téma 12. ročníka bola:
NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom…“ (Ef 6,12) – otec Pavol Noga, CM
II. prednáška: „Naše DNA – Radostná zvesť“ – otec Peter Staroštík
III. prednáška: „Nepoškvrnená a jej medaila (Zjavenie na Rue du Bac v Paríži“ – sestra Renáta Bezáková (dcéra kresťanskej lásky)
IV. prednáška: „Mária – Maják nádeje“ – otec Anton Červeň, SDB
V. prednáška: „Víťazstvo Matky“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VI. prednáška: „Uzdravenie srdca, duše i tela na príhovor sv. Charbela, syna Panny Márie“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VII. prednáška: „Víťazstvo kríža“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku
– Veronika Hrčková

Sväté omše celebrovali:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

  • Tento EMfest bol tým najrozsiahlejší a začínal už v piatok doobeda. Mohli sme v ňom počuť najviac prednášajúcich a zúčastnilo sa ho najviac ľudí. Najväčší záujem bol o prednášku otca Matúša Marcina, po ktorej si mohli prítomní uctiť relikvie sv. Charbela.
  • EMfestu 2018 sa mal pôvodne zúčastniť aj otec Mikuláš Tressa, ale pre chorobu nemohol prísť a poslednú prednášku ho zastúpil otec Pavol Noga.