EMfest 2020

EMfest 2020 sa uskutočnil:
22. augusta 2020

Téma 14. ročníka bola:
KU KOMU BY SME IŠLI? TY MÁŠ SLOVÁ VEČNÉHO ŽIVOTA

Témy prednášok boli:
I. prednáška – „Cez Máriu k Ježišovi“otec Dušan Mesík >>> LINK
II. prednáška – „Ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života!“otec Anton Červeň, SDB >>> LINK

Svedectvo predniesla:
– manželia Szabovci >>> LINK 

Svätú omšu celebroval:
– otec Anton Červeň, SDB

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

  • prvý „covidový“ ročník, keď sme do poslednej chvíle váhali, či vôbec bude možné EMfest zorganizovať. Kvôli nejasnej situácii sme chceli ľuďom priniesť minimálne LIVE stream, ak by zhromaždenia boli povolené len pre veľmi nízky počet ľudí. Nakoniec sa Panna Mária postarala a EMfest prebehol takmer so všetkým, ako sme to poznali z minulých ročníkov. Všetkým sme ponúkli plnohodnotný program a taktiež živý prenos prostredníctvom nášho YouTube kanála, ktorý celý deň sledovalo viac ako 100 ľudí.

Novéna ku Kráľovnej pokoja

NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ POKOJA

Deväťdňovou novénou – od 29. júna do 7. júla 2023 – sa chceme pripraviť na
17. ročník EMfestu, ktorého témou bude „Pane, daj nám väčšiu vieru!“.


NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ POKOJA

29.6.2023 – Prvý deň:
Modlitba

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2000
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. …“

Posolstvo, Medžugorie, 25. februára 1993
„Drahé deti! …Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože sa váš život musí stať každodenným obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, milé deti, modlite sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte zmeniť. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


30.6.2023 – Druhý deň:
Eucharistia

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 1995
„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste si zamilovali Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Uctievajte ju, milé deti, vo svojich farnostiach… Ježiš sa stane vaším priateľom, a vy nebudete o ňom hovoriť ako o niekom, ktorého sotva poznáte… Milé deti, keď sa klaniate Ježišovi, ste aj blízko pri mne… „

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1998 
„Drahé deti! … Svätá omša, milé deti, nech nie je pre vás zvykom, ale životom. Keď budete denne prežívať svätú omšu, pocítite potrebu po svätosti a budete rásť vo svätosti. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


1.7.2023 – Tretí deň:
Sväté písmo

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1997
„Drahé deti! … Keď nájdete jednotu s Bohom, pocítite hlad po Božom slove a vaše srdce, milé deti, bude prekypovať radosťou a budete svedčiť o Božej láske všade, kde budete. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


2.7.2023 – Štvrtý deň:
Pôst

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2008
„Drahé deti! … Ozbrojte sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh miluje a uskutočňujte božiu vôľu. …“

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2001
„Drahé deti! … Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


3.7.2023 – Piaty deň:
Svätá spoveď

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1997
„Drahé deti! … Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie je zmierené s Bohom. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


4.7.2023 – Šiesty deň:
Pokora

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 1990
„Drahé deti! … Drahé deti, všetko, čo robíte iným, robte s veľkou radosťou a pokorou pred Bohom. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


5.7.2023 – Siedmy deň:
Viera

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 23. máj 1985
„Drahé deti! … Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


6.7.2023 – ôsmy deň:
Láska

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 31. júl 1986
„Drahé deti! … Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


7.7.2023 – Deviaty deň:
Zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25.apríl 1992
„Drahé deti! … Volám všetkých, ktorí mi povedali ‚ÁNO‘, aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v tomto nepokojnom svete. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen

EMfest 2019

EMfest 2019 sa uskutočnil:
13. júla 2019

Téma 13. ročníka bola:
MÁRIA MA OCHRAŇUJE, JA SA NEBOJÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška – otec Anton Červeň, SDB
II. prednáška – otec Miroslav Vaľko, CM

Svedectvo predniesla:
– Mária Javorková

Svätú omšu celebroval:
– otec Anton Červeň, SDB

Adoráciu viedol:
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

  • zorganizovať tento ročník bolo veľmi náročné, keďže v organizačnom tíme ostalo veľmi málo zabehnutých ľudí a nových ľudí pribudlo veľmi málo. Po dlhom zvažovaní, či sa EMfest 2019 vôbec uskutoční a porade s otcom Antonom Červeňom sme sa rozhodli, že EMfest bude jeden deň. Všetci účastníci mohli zažiť atmosféru EMfestu, ktorý celý prebiehal v Bazilike na Starých Horách.
  • organizačne EMfest potiahli hlavne Zdenka Cibulová a Evka Kurhajcová, za čo im patrí veľká vďaka 🙂

EMfest 2018

EMfest 2018 sa uskutočnil:
13. – 15. júla 2018

Téma 12. ročníka bola:
NAKONIEC MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom…“ (Ef 6,12) – otec Pavol Noga, CM
II. prednáška: „Naše DNA – Radostná zvesť“ – otec Peter Staroštík
III. prednáška: „Nepoškvrnená a jej medaila (Zjavenie na Rue du Bac v Paríži“ – sestra Renáta Bezáková (dcéra kresťanskej lásky)
IV. prednáška: „Mária – Maják nádeje“ – otec Anton Červeň, SDB
V. prednáška: „Víťazstvo Matky“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VI. prednáška: „Uzdravenie srdca, duše i tela na príhovor sv. Charbela, syna Panny Márie“ – otec Matúš Marcin, exorcista
VII. prednáška: „Víťazstvo kríža“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku
– Veronika Hrčková

Sväté omše celebrovali:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Pavol Noga, CM
– otec Anton Červeň, SDB

Zaujímavosti:

  • Tento EMfest bol tým najrozsiahlejší a začínal už v piatok doobeda. Mohli sme v ňom počuť najviac prednášajúcich a zúčastnilo sa ho najviac ľudí. Najväčší záujem bol o prednášku otca Matúša Marcina, po ktorej si mohli prítomní uctiť relikvie sv. Charbela.
  • EMfestu 2018 sa mal pôvodne zúčastniť aj otec Mikuláš Tressa, ale pre chorobu nemohol prísť a poslednú prednášku ho zastúpil otec Pavol Noga.

EMfest 2017

 

 

 

 

 

EMfest 2017 sa uskutočnil:
7. – 9. júla 2017

Téma 11. ročníka bola:
POMOC MI PRÍDE OD PÁNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Kto mi pomôže?“ – otec Mikuláš Tressa, CSsR
II. prednáška: „Oplatí sa žiť.“ – otec Anton Červeň, SDB
III. prednáška: „Máš otvorené srdce pre Krista?“ – otec Anton Červeň, SDB
IV. prednáška: „Panna Mária – Matka, ktorá pomáha.“ – otec Pavol Noga, CM

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Mikuláš Tressa, CSsR
– Mons. Branislav Koppal
– otec Anton Červeň, SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň, SDB

Deviatnik

NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ POKOJA

Deväťdňovou novénou – od 17. júna do 25. júna 2021 – sa chceme pripraviť na
15. ročník EMfestu, ktorého témou bude „EUCHARISTIA a MÁRIA“.


NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ POKOJA

17.6.2021 – Prvý deň:
Modlitba

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2000
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. …“

Posolstvo, Medžugorie, 25. februára 1993
„Drahé deti! …Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože sa váš život musí stať každodenným obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, milé deti, modlite sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte zmeniť. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


18.6.2021 – Druhý deň:
Eucharistia

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 1995
„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste si zamilovali Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Uctievajte ju, milé deti, vo svojich farnostiach… Ježiš sa stane vaším priateľom, a vy nebudete o ňom hovoriť ako o niekom, ktorého sotva poznáte… Milé deti, keď sa klaniate Ježišovi, ste aj blízko pri mne… „

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1998 
„Drahé deti! … Svätá omša, milé deti, nech nie je pre vás zvykom, ale životom. Keď budete denne prežívať svätú omšu, pocítite potrebu po svätosti a budete rásť vo svätosti. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


19.6.2021 – Tretí deň:
Sväté písmo

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1997
„Drahé deti! … Keď nájdete jednotu s Bohom, pocítite hlad po Božom slove a vaše srdce, milé deti, bude prekypovať radosťou a budete svedčiť o Božej láske všade, kde budete. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


20.6.2021 – Štvrtý deň:
Pôst

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2008
„Drahé deti! … Ozbrojte sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh miluje a uskutočňujte božiu vôľu. …“

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2001
„Drahé deti! … Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


21.6.2021 – Piaty deň:
Svätá spoveď

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1997
„Drahé deti! … Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie je zmierené s Bohom. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


22.6.2021 – Šiesty deň:
Pokora

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 1990
„Drahé deti! … Drahé deti, všetko, čo robíte iným, robte s veľkou radosťou a pokorou pred Bohom. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


23.6.2021 – Siedmy deň:
Viera

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 23. máj 1985
„Drahé deti! … Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


24.6.2021 – ôsmy deň:
Láska

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 31. júl 1986
„Drahé deti! … Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen


24.6.2021 – Deviaty deň:
Zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Vstupné posolstvo (opakuje sa každý deň):
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. …“  (Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1992)

Posolstvo, Medžugorie, 25.apríl 1992
„Drahé deti! … Volám všetkých, ktorí mi povedali ‚ÁNO‘, aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v tomto nepokojnom svete. …“

Desiatok sv. ruženca:  „…ktorý nám zoslal Ducha Svätého“.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. Amen

Zasvätenie:
Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen

EMfest 2016

 

 

 

 

 
EMfest 2016 sa uskutočnil:
8. – 10. júla 2016

Téma 10. ročníka bola:
NÁVRAT MÁRNOTRATNÉHO SYNA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1Jn 3,1) – otec Anton Červeň SDB
II. prednáška: „Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,24) – otec Pavol Hudák
III. Prednáška: Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“ (Mt 3,8) – otec Mikuláš Tressa CSsR

Svedectvá predniesli:
– chlapci z komunity CENACOLO na Slovensku

Sväté omše celebrovali:
– otec Anton Červeň SDB
– otec Pavol Hudák
– otec Mikuláš Tressa CSsR

Adorácie viedli:
– otec Peter Sekereš
– otec Ondrej Šmidriak

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Ruženec k božiemu milosrdenstvu

(modlí sa na obyčajnom ruženci)

bozie_milosrdenstvo
Na začiatok:

Otče náš… Zdravas Mária… Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti Telo a krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, za odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3x)


Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Prvý deň

„Dnes mi privedieš celé ľudstvo a osobitne všetkých hriešnikov, a ponoríš ich všetkých do mora môjho milosrdenstva. Takto ma potešíš v mojom horkom smútku, do ktorého ma privádza zatratenie duší.“

Najmilostivejší Ježišu, tvojim najvlastnejším prejavom je zmilovanie a odpustenie; nehľaď na naše hriechy, ale na dôveru v tvoju dobrotu, ktorú máme a ktorou sa živíme. Prijmi nás do príbytku svojho najmilosrdnejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho vzdialili. O to ťa prosíme skrze lásku, ktorá ťa spája s Otcom a Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni pohľadom svojho milosrdenstva na celé ľudstvo a zvlášť na hriešnikov, ktorí sú ukrytí v najmilostivejšom Srdci Ježišovom a pre jeho bolestné umučenie, ukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme spoločne oslavovali všemohúcnosť tvojej dobroty po všetky veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Druhý deň

„Dnes privedieš ku mne duše kňazov a rehoľníkov a ponoríš ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Oni mi dali silu vydržať až do konca horkosť môjho utrpenia a skrze nich, sťa kanálmi, prúdi moje milosrdenstvo ku celému svetu.“

Najmilostivejší Ježišu, od teba pochádza všetko, čo je dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme uskutočňovali skutky milosrdenstva a nech všetci tí, ktorí ich uvidia, chvália Otca milosrdenstva, ktorý je na nebesiach.

Večný Otče, pohliadni milostivo na zástup, ktorý si si vyvolil, aby pracoval v tvojej vinici – na duše kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier. Obdaruj ich silou tvojho požehnania a skrze city Srdca tvojho Syna, v ktorom sú tieto duše ukryté, daj im moc svojho svetla, a aby dokázali viesť ostatných na ceste spásy až k dosiahnutiu cieľa, kde spevom spolu s nimi neprestajne budú oslavovať tvoje nekonečné milosrdenstvo. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Tretí deň

„Dnes privedieš ku mne všetky zbožné a verné duše a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na mojej krížovej ceste, boli kvapkou útechy v mori horkosti.“

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý z pokladu svojho milosrdenstva nám hojne udeľuješ svoje milosti, daj nám prebývať v tvojom Srdci, a nedopusť aby sme sa od neho vzdialili. O to ťa prosíme skrze nesmiernu lásku, ktorou horíš k svojmu nebeskému Otcovi.

Večný Otče, vzhliadni milostivo na verné duše, ktoré sú dedičstvom tvojho Syna, a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie. Neprestajne ich ochraňuj, aby nikdy nestratili lásku a poklad svojej viery, ale aby spolu s celým zástupom anjelov a svätých, neprestajne oslavovali nekonečnosť tvojho milosrdenstva.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Štvrtý deň

„Dnes privedieš ku mne tých, ktorí ma ešte nepoznajú. V mojom horkom utrpení som myslel aj na nich a ich budúca horlivosť potešila moje Srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho milostivého Srdca duše tých, ktorý ťa ešte nepoznali. Daj, nech ich osvietia lúče milosti, aby aj oni, spolu s nami, oslavovali neobyčajnú veľkosť tvojho milosrdenstva, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku tvojho nekonečne milosrdného Srdca.

Večný Otče vzhliadni milostivo na duše tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Aj ony prebývajú v najmilostivejšom Srdci tvojho Syna. Pritiahni ich svetlom evanjelia, pretože nepoznajú, akým šťastím je teba milovať, a učiň, aby aj ony oslavovali hojnosť tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Piaty deň

„Dnes mi priveď duše oddelených bratov a ponor ich do môjho milosrdenstva. V mojom horkom utrpení mi prerážali Telo i Srdce, ktoré tvorí moju Cirkev. Ak opäť nájdu jednotu s Cirkvou, moje rany sa zahoja a môjmu utrpeniu sa uľaví.“

Najmilostivejší Ježišu, ty, ktorý si stelesnená dobrota a neodmietaš svoje svetlo nikomu, kto ťa oň žiada, prijmi v príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše našich oddelených bratov. Pritiahni ich k jednote Cirkvi a nedovoľ, aby opustili tvoje najvznešenejšie Srdce, ale daj, aby aj ony velebili hojnosť tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni pohľadom svojho milosrdenstva na duše našich oddelených bratov, zvlášť tých, ktorí zotrvávajú vo svojich bludoch, zneužili tvoje dobro a tvoju milosť. Nehľaď na ich bludy, ale na lásku svojho Syna a na horkosť jeho umučenia, ktoré trpel za nich, pretože aj ich duše prebývajú v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci, a daj, nech aj ony oslavujú tvoje veľké milosrdenstvo na veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Šiesty deň

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché a duše malých detí. Ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sú najviac podobné môjmu Srdcu a ony ma utešovali v horkej úzkosti môjho utrpenia. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na tieto duše celými prúdmi vylievam svoje milosti. Len pokorná duša je schopná prijať moju milosť, a teda len im dávam svoju dôveru.“

Najmilosrdnejší Ježišu, ty sám si povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný Srdcom.“ Prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pokorné a tiché a duše malých detí. Tieto duše naplnia radosťou celé nebo, Nebeský Otec má v nich osobitne zaľúbenie, sú pred Božím trónom ako kytica kvetov, ktorých vôňu dýcha sám Boh. Tieto duše trvale prebývajú v tvojom najmilostivejšom Srdci a neprestajne spievajú hymnus lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, milostivo pohliadni na duše pokorné a tiché a na duše malých detí, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Srdci Ježišovom. Tie duše sú najviac podobné tvojmu Synovi a ich vôňa stúpa zo zeme, aby dosiahla tvoj trón. Otče milosrdenstva a všetkej dobroty, prosíme ťa, skrze lásku a zaľúbenie, ktoré máš v týchto dušiach, požehnaj celý svet, aby všetky duše mohli ospevovať a chváliť tvoje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Siedmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich v ňom. Tieto duše najviac trpeli a trpia pre moje muky a prenikli najhlbšie do môjho Ducha. Takto sa stali živým obrazom môjho milostivého Srdca. V budúcom živote tieto duše budú žiariť mimoriadnym jasom; žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa, pretože ja sám každú osobitne ochránim v hodine smrti.“

Najmilostivejší Ježišu, tvoje Srdce je láskou samou, prijmi doň duše, ktoré osobitne uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše majú silu samého Boha, a preto uprostred všetkých ťažkostí a protivenstiev stále idú vpred, dúfajúc v tvoje milosrdenstvo. V spojení s Ježišom nesú na svojich pleciach celé ľudstvo, a preto nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich obklopí tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, láskavo vzhliadni na duše prebývajúce v najmilostivejšom Srdci Ježišovom, ktoré oslavujú a ctia si tvoju najvznešenejšiu vlastnosť – nekonečnosť tvojho milosrdenstva. Prosíme Ťa, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo, pretože v teba skladajú svoju nádej a dôveru. Daj, nech sa na nich vyplní Ježišov prísľub: „Duše, ktoré budú ctiť moje nekonečné milosrdenstvo, obránim sám ako svoju slávu v ich živote, ale najmä v hodine smrti.“ Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Ôsmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do hĺbky môjho milosrdenstva, aby prúdy mojej krvi ochladili horúčavu ich múk. Všetky tieto duše veľmi milujem. Oni činia zadosť mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladu mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne. Keby si poznala ich muky, obetovala by si neprestajne za ne duchovnú almužnu a splácala by si tak ich dlhy voči mojej spravodlivosti.“

Najmilostivejší Ježišu, ty sám si povedal, že chceš milosrdenstvo. Hľa, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré sú v očistci, duše, ktoré sú ti veľmi milé, ale ktoré musia zadosťučiniť tvojej spravodlivosti. Nech prúdy krvi a vody, ktoré vytryskli z tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby aj tam sa oslavovala moc tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným pohľadom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Srdci Ježišovom. Zvelebujeme Ťa, skrze bolestné muky tvojho Syna i skrze horkosť, ktorou bola zaplavená jeho najsvätejšia duša. Ukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojim spravodlivým pohľadom a nepozeraj sa na ne inak, ako cez rany Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, pretože veríme, že tvoja dobrota a milosrdenstvo nemá hraníc. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva


Deviaty deň

„Dnes priveď ku mne duše vlažné, a ponor ich v hĺbku môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie zraňujú moje Srdce. V Getsemanskej záhrade práve ony najviac zraňovali moju dušu. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: – Otče, odním odo mňa tento kalich, ak je to tvoja vôľa. Utiekať sa k môjmu milosrdenstvu je pre ne poslednou možnosťou záchrany.“

Najmilostivejší Ježišu, ty, ktorý si milosrdenstvom samotným, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca vlažné duše. Daj, nech sa tieto zľadovatelé duše rozohrejú v ohni tvojej čistej lásky, pretože sú podobné mŕtvolám.

Ó najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva a pritiahni ich do jeho žiary. Obdaruj ich milosťou svojho srdca, pretože ty môžeš všetko.

Večný Otče, pohliadni milostivo na vlažné duše, ktoré prebývajú v najmilosrdnejšom Srdci Ježišovom. Otče milosrdenstva, prosíme ťa, skrze horké muky tvojho Syna a skrze jeho trojhodinovú agóniu na kríži, daj, aby aj tieto duše oslavovali nekonečnosť tvojho milosrdenstva. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva