EMfest 2014

EMfest_2014_plagat

EMfest 2014 sa uskutočnil:
27. – 29. júna 2014

Téma 8. ročníka bola:
PANE, UZDRAV MA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „A my sme dúfali…“ (Lk 24,21) – otec Jozef Mihok CSsR
II. prednáška: „Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý?“ (Sir 28,3) – otec Jozef Mihok CSsR
III. Prednáška: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5,8) – otec Jozef Mihok CSsR

Svedectvá predniesli:
– Oľga Staňová
– Marek Lauko
– Veronika Hrčková
– Evka Schmidtová

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Adorácie viedli:
– otec Rudolf Bartal OCD
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Zaujímavosti:

  • Fotografia na plagáte bola priamo z Medžugoria. Zaujala nás už dávnejšie, vzhľadom na názov nášho podujatia – EMfest – Eucharistia a Mária. Použili sme ju v roku 2014, kedy sa nám najviac hodila k téme – Pane, uzdrav ma.
  • Oľga Staňová prišla predniesť svoje svedectvo o rok neskôr, keďže v roku 2013 bola v čase EMfestu chorá.
  • Svoju prednášku naopak nemohol predniesť otec Anton Červeň, ktorý mal počas EMfestu 2014 zápal pľúc.
  • Podľa viacerých účastníkov hudba počas EMfestu 2014 nádherne evokovala atmosféru Medžugoria.
  • Po EMfeste 2014 EMfest team viackrát navštívil otca Ondreja Šmidriaka v Sklabinej. Aj na základe týchto stretnutí sme organizovali kurz Filip v tejto farnosti.