EMfest 2011

EMfest_2011

EMfest 2011 sa uskutočnil:
17. – 19. júna 2011

Téma 5. ročníka bola:
NEBOJTE SA!

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.“ Lk 1,24-38 – otec Marián Horváth
II. prednáška: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Mt 14,22-33 – otec Marián Horváth
III. prednáška: „Pokoj Vám!“ Jn 20,19-23 – otec Miroslav Čajka

Svedectvá predniesli:
– otec Jaroslav Máčovský
– spontánne svedectvá

Sväté omše celebrovali:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi
– otec Miroslav Čajka

Adorácie viedli:
– otec Miloš Viktorín OCD
– otec Andrej Karcagi

Zaujímavosti:

 • Tento EMfest bol prvý krát 3-dňový.
 • Prvý krát sme si mohli vypočuť vaše spontánne svedectvá.
 • Stravu zabezpečovala teta Lišková, ktorá varila guláš v pripravených stanoch pri fare.

EMfest 2012

EMfest_2012

EMfest 2012 sa uskutočnil:
8. – 10. júna 2012

Téma 6. ročníka bola:
ŽIVOT V PLNOSTI

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa ja vložím do Vás ducha, že ožijete.“ (Ez 37,5) – otec Ivan Iskra
II. prednáška: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,17) – otec Milan Hvizdoš
III. prednáška: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) – otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Milan Hvizdoš

Zaujímavosti:

 • Video v roku 2012 bolo natočené, avšak stratil sa nám zvukový záznam. Preto tento ročník je kompletne bez DVD nahrávok, zostáva však v našich srdciach.
 • Tento rok sme mali prvýkrát ruženec na Studničke už v piatok večer.

EMfest 2013

EMfest_2013

EMfest 2013 sa uskutočnil:
28. – 30. júna 2013

Téma 7. ročníka bola:
JA VERÍM

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.“ (KKC 503) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 10,52) – otec Juraj Mojžiš
III. prednáška: „Ale na Tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5,5b) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Pavol Strežo
– manželia Vierka a Ondrej Pirochovci
– Mariannka Petríková
– Lenka Monišová

Sväté omše celebrovali:
– otec Stanisław Miernik OCD
– Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Andrej Darmo
– otec Anton Červeň SDB

Zaujímavosti:

 • Prípravy sa niesli v dlhom hľadaní najvhodnejšieho plagátu. Zvíťazil motív kľačiacej dievčiny, pri ktorom sa veľa ľudí nesprávne domnievalo, že na obrázku je Lenka Monišová.
 • Otec Anton Červeň mal zaujímavú prednášku o novej vani, na ktorú človek dlho zarába, dokonca aj v zahraničí. Nakoniec však zistí, že voda v novej, drahej a modernej vani je rovnaká, ako v tej starej 🙂
 • Páter Rudolf Bartal prvý krát učil účastníkov EMfestu vyrábať špeciálne ružence, tzv. čotky.
 • Svedectvo mala predniesť Oľga Staňová, avšak ochorela a zo dňa na deň sa podarilo vybaviť, aby sa o svoje svedectvo podelil Pavol Strežo.

EMfest 2014

EMfest_2014_plagat

EMfest 2014 sa uskutočnil:
27. – 29. júna 2014

Téma 8. ročníka bola:
PANE, UZDRAV MA

Témy prednášok boli:
I. prednáška: „A my sme dúfali…“ (Lk 24,21) – otec Jozef Mihok CSsR
II. prednáška: „Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý?“ (Sir 28,3) – otec Jozef Mihok CSsR
III. Prednáška: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5,8) – otec Jozef Mihok CSsR

Svedectvá predniesli:
– Oľga Staňová
– Marek Lauko
– Veronika Hrčková
– Evka Schmidtová

Sväté omše celebrovali:
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Adorácie viedli:
– otec Rudolf Bartal OCD
– otec Dušan Rončák
– otec Jozef Mihok CSsR
– otec Ondrej Šmidriak

Zaujímavosti:

 • Fotografia na plagáte bola priamo z Medžugoria. Zaujala nás už dávnejšie, vzhľadom na názov nášho podujatia – EMfest – Eucharistia a Mária. Použili sme ju v roku 2014, kedy sa nám najviac hodila k téme – Pane, uzdrav ma.
 • Oľga Staňová prišla predniesť svoje svedectvo o rok neskôr, keďže v roku 2013 bola v čase EMfestu chorá.
 • Svoju prednášku naopak nemohol predniesť otec Anton Červeň, ktorý mal počas EMfestu 2014 zápal pľúc.
 • Podľa viacerých účastníkov hudba počas EMfestu 2014 nádherne evokovala atmosféru Medžugoria.
 • Po EMfeste 2014 EMfest team viackrát navštívil otca Ondreja Šmidriaka v Sklabinej. Aj na základe týchto stretnutí sme organizovali kurz Filip v tejto farnosti.

EMfest 2015

EMfest2015_plagat

EMfest 2015 sa uskutočnil:
26. – 28. júna 2015

Téma 9. ročníka bola:
PANNA MÁRIA, SVETLO NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Témy prednášok boli:
I. prednáška: “Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” (Jn 20,21) – otec Juraj Mojžiš
II. prednáška: “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti” (Lk 24,49) – otec Ivan Špánik
III. Prednáška: “Oni sa rozišli a všade kázali.” (Mk 10,20) – otec Anton Červeň SDB

Svedectvá predniesli:
– Goran Čurkovič z Medžugoria

Sväté omše celebrovali:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB

Adorácie viedli:
– otec Marek Iskra
– otec Anton Červeň SDB